Tel: +370 5 2505255
Email: meno.rudamina@gmail.com

Darbo užmokestis

Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, skaičius ir vidutinis 2018-2019 m. m. mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 m. vidurinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eur)

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2019 m. vidurinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (eur)

1

Direktorius

1

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1

3.

Mokytojas

5

580,21

4

540,64

4.

Vyr. mokytojas

8

1003,69

9

913,02

5.

Mokytojas metodininkas

7

1051,29

8

926.88

6.

Mokytojas ekspertas

1

1

7.

Koncertmeisteris

2

628,33

2

640.12

8.

Ūkio vedėjas

1

1

9.

Sekretorė

1

1

10.

Muzikos instrumentų derintojas

1

1

11.

Valytojas

1

1

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamastik gavus jo sutikimą.

Instrumentai

∼  Fortepijonas  ∼  Akordeonas  ∼  Smuikas ∼  Klarnetas ∼  Saksofonas ∼  Fleita ∼  Gitara  

Plačiau
Dailės klasė

 Dailės klasės aprašymas  Nuo 2008 m. Rudaminos meno mokykloje įkurtas Dailės skyrius. Dailės pamokose pradinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos ir konstravimo; Pagrindinio ugdymo mokiniai mokomi piešimo, tapybos, kompozicijos […]

Plačiau
Chorai ir vokaliniai ansambliai

∼  Jaunių choras ∼ Jaunučių choras ∼ Vokalinis ansamblis „Geniukai“

Plačiau
Orkestras ir ansambliai

∼   Akordeonistų orkestras ∼   Smuikininkų ansamblis I-IV kl. ∼   Smuikininkų ansamblis V-VII kl.  ∼  Pučiamųjų instrumentų ansamblis ∼   Fleitininkų ansamblis ∼   Gitaristų ansamblis

Plačiau
Mokyklos konkursai ir festivaliai

∼   „Rudens kaskados“ ∼   „Lenkų kompozitorių kūryba“ ∼   „Šokio ritmu: nuo senovės iki šių dienų“ ∼   „Tau, mamyte“ ∼   „Virpantis pavasaris“ ∼   “Rudaminos akordeono mėgėjų orkestras”

Plačiau